Vyjádření k sítím

muki, 08.04.2021 21:34:20, PDF

Podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví PilsFree, z. s.

Žádosti je možné podávat následujícím způsobem:

V žádosti, kromě kontaktních údajů, musí být přiloženo zakreslení zájmové oblasti, nejlépe nad podkladem katastrální mapy, obvykle z projektové dokumentace.

Vyjádření jsou poskytována zdarma.

Kontaktní telefon: +420 371 650 111 (PilsFree Helpdesk)